13 януари 2008 г.

Лед.


Днес е хлъзгаво и вледеняващо.МНого залитам, падам и се удрям.Не мога, много е трудно...ставам, още 2 крачки и отново "туп".
Нямам избор.