12 март 2008 г.

Тук или Отвъд

Свойството ми - да съм особена понякога.
Понякога е почти Винаги.
Винаги е относително.