11 март 2008 г.

Също.


Там, когато съм обидена, смачкана, изморена, скучна, сива, дори безцветна...там съм сама и няма кой да ме нарани отново!
Да, хората са различни, но правят едно и също, държат се по един и същи начин, говорят едно и също...еднакви са!