10 юни 2008 г.

bye, bye lies

Днес излизам навън с огромно облекчение, сега отново забелязвам някои детайлчета.Много е миличко.Има и слънчице навън, направо се пъхам в панталона и изхврчам :)
Bye,bye lies....bye,bye crouch-ness, hello new pages... I think i'm gonna smiile, good bye good bye lies...