19 юли 2008 г.

Изхвърлих тъгата и дребните неща в БИНа!

Няма мушички,
няма смрад,
няма глад,
няма пот,
няма мозъчен компот!