12 септември 2008 г.

една от 10-те

Не лъжесвидетелствувай против ближния си!