23 септември 2008 г.

:::мисли:::

-Ако той е толково емоционален, тогава аз...аз съм по-.
-Нека уважаемият се изкаже по въпроса! (прас!)
-(мълчи)
-Ами, щом уважаемият няма какво да добави в своя защита, значи е ...фалшив.

Да, каза че е фалшив.Бил лие фалшив изобщо или се е правел на нефалшив.Не е истински.Тя е сигурна! А колко истинска е тя реално...никой не знаеше.

-Ти си пълно лайно!Как можа!
-(мълчание)... :::помисли си какво толкова е станало:::
:::това е, това преля чашата!идиот!:::