22 ноември 2008 г.

Геройска песен


от тук

Капка по капка, по капка, дъх подир дъх,
вдишвам, издишвам умирам... смърт подир смърт.
Грешка след грешка, след грешка, път подир път,
спъвам се, падам, изтичам. Кръв подир кръв.

Аз няма да спра! Ден след ден, час след час, миг след миг
аз без дъх ще вървя!
Аз няма да спра! Продължавам напред по ръба,
ако ще да умра.

Аз няма да спра...

Стъпка по стъпка, по стъпка, крак подир крак.
Тичам, задъхвам се, спирам. Мрак подир мрак.
Крачка по крачка, по крачка. Ден подир ден.
Падам, но ставам и тръгвам. Идваш ли с мен?

Аз няма да спра! Ден след ден, нощ след нощ, миг след миг
аз без дъх ще вървя!
Аз няма да спра! Продължавам напред по ръба,
ако ще да умра.

Аз няма да спра...

Ден и нощ, нощ и ден, час по час, аз без дъх ще вървя.
Аз няма да спра...
Аз няма да спра! Продължавам напред по ръба,
ако ще да умра.

Аз няма да спра...

Ден и нощ, нощ и ден, час по час, аз без дъх ще вървя.
Аз няма да спра...
Аз няма да спра! Продължавам напред крак пред крак,
ако ще да умра.

Аз няма да спра...