5 юни 2010 г.

Viticulture, Pomiculture and Phytopathology Practicum 2010


Някои насекоми и болести не са определени още, скоро и това ще стане ;)


Sorbus sp.Aphis pomi
Лещанка
Гъсеницата е полезен вид. Не помня кой точно. :) Храни се с листните въшки.
Некротични петна. Струпясване?
Taphrina deformans - Къдравост по порасковата


Повреда от миниращ полец. (отдолу и отгоре на листа)