2 август 2010 г.

Дума, дума, колко да е дума...

Изцицам - да привърша нещо със зор.
Зачаткам - да шамаросам, да ударя...

* * *
Повръхност.
Пронстранство.
Остановка = Обстановка.
Аксексоари.