17 септември 2010 г.

Планета чушкопек

Чушкопек...
велико творение на новия век.
(Бо-хо-хо!)