15 май 2011 г.

РезонансГоворът на твоята ръка в моята
сред стерилната нямота на реанимацията,
                    сякаш отвъд полярния кръг.
Искам още веднъж да чуя тази ръчна реч,
осезаемо взаимна като раздяла,
                    безсловесна като музика.
Само че тя се заплаща прескъпо:
с кръвоизлив от дни за всяка дума,
                    със съсирек от нощи за всеки слог.
Още веднъж да я стисна в шепа
и вдън вечното безмълвие да я отнеса,
                    за да го напоя с пълнозвучие.
Януари 1984