15 май 2011 г.

Неотложност

Отлагаш за утре, за още,
за иначе, за дано.
Отлагаш себе си.
А стръкът трева не отлага,
догде отместят камъка.
И в шупли расте.
И камъкът мълком отстъпва
пред избуялия
неотложен живот.
1982