16 февруари 2012 г.

нищо.

всичко е преходно.
всичко е нищо.