15 февруари 2012 г.

огън

и в тази синя картина -
застанала под светлината съм се свила.

горя. изгарям.
а времето стои си все тъй безразлично.

помахват клони
в оранжевото отражение на стаята.
а вън е студ.
а отвътре аз изгарям.