13 март 2012 г.

илюзия

Внушение за тъмнина,
за безпомощност,
за тишина...
Кому е нужно?
Поел е всеки своят път...
загледан в единствената светлина - 
звездни ефири от мечти
втренчени в ежедневните ти действия...
Тежки въздишки, 
безпомощни чувства...
Илюзия.