5 март 2012 г.

арт неща

Артичстично, усмихнато и закачливо... 
колегите оставят разни арт неща 
на бюрото, на което аз седя...
(изплез)