26 март 2013 г.

тяло.то


то.
само.
по себе си.
не мога дори да го прегърна...