9 април 2013 г.

ПолиМерен дом.

Живеейки в пластмасова кутийка, понякога се случва да си по-щастлив.