9 май 2013 г.

{онази дума с "м"}

Да го изречеш, сякаш е тъмно и ръкомахаш в тъмницата с надеждата да пипнеш нещо познато, но да знаеш че няма да получиш отговор. Там просто няма никого.
- Мамооо?
...както се чувства малко дете уплашено от тъмното, което знае, че майка му я няма вече. Завинаги.