5 март 2014 г.

{чисто и просто}

за метенето на бетона