28 април 2014 г.

{разминавки}

понякога просто искам да го видя
само за да кажа здрасти
за да знам, че няма нужда да съм загрижена
за да съм спокойна после

понякога просто искам да го чуя
само, за да го почувствам
с-кащо и ш-кащо да настръхна 
от пестеливите му думи

понякога не мога да го гледам
преливащ от гняв
защитавайки онова, което обича

понякога аз съм толкова далече
колкото той е близо там сега тук

на път съм
да се изгубя

дали ще ме намери?