24 април 2014 г.

{хлад}

аз ли?
аз просто съм

в сън събудена
да бъда жадна за твоят допир
и с големи глътки да отпивам от теб

да съм стоплена
и да замръзнат мислите ми
загледана в твоето Тук
докато аз съм
Там