8 май 2014 г.

{сън}

когато спеше
станах

изпълзях като охлюв по мокър лист
и опънах пипалца към светлината на утрото

когато спеше
не те събудих

бях нетърпелива да напълня сетивата си

когато спеше
бях там

когато се събуди
беше сам за себе си

когато си тръгнах
беше сам за двама