10 май 2014 г.

{техните}

хора като мен не си намират техните хора
остават незабелязани и ги подминават
непознати