13 май 2014 г.

{въпроси}

задавам въпроси на кучето ми,
които отговарят на мои такива "без отговор".

"като ме няма на кого скимитиш?"