14 май 2014 г.

{със}

слушам се как плача и плача със себе си