1 декември 2013 г.

{случки}

да нанизвам конец на ръчна шевна машина на стълбите във входа със сензорно осветление, което постоянно изгасва.