30 септември 2014 г.

{шкафа с чайовете ти}

Искам да живея в шкафа с чайовете ти.
Ама само понякога.
Когато преди да затворя очи ми потрябва в/благоуханно спокойствие.